ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อก คนน่ารัก เชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การเขียนอักษรแบบหัวตัด

การเขียนอักษรแบบหัวตัด


การ เขียนอักษรหัวตัดด้วยปากกาหัวตัดซึ่งได้พัฒนามาจากการเขียนด้วยปากกาสปี ดบอลล์   ซึ่งการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์ จะมีความยุ่งยากในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ้าใช้กระดาษเขียนที่ไม่ดีก็จะทำให้น้ำหมึกซึมหรือเลอะกระดาษได้ แต่ในปัจจุบันได้หันมานิยมใช้ปากกาหัวตัดซึ่งจะมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกที่จะใช้ในการเขียน  จะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การเตรียมอุปกรณ์ ก็ง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  ซึ่งวิธีการเขียนตัวอักษรแบบหัวตัดก็ไม่ได้ยุ่งยาก ซ้ำยังมีวิธีการเขียนที่อาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์ เลยก็ว่าได้

ก่อนอื่นนักเรียนต้องฝึกเขียนเส้นทั้ง 4 เส้นนี้ให้คล่องก่อนจนเกิดความชำนาญ โดยที่ปลายของทุกเส้นทั้งเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดควรทำมุม 45 องศา และควรยึดหลักการลากเส้นจาก ซ้ายไปขวา หรือ บนมาล่าง  ดังตัวอย่างรูปข้างล่างนี้ขั้น ตอนต่อไป ควรเริ่มจากตัวที่มีรูปแบบง่าย ๆ ก่อน เช่น  เ   า   ข  หรือ  บ และหลังจากนั้นเมื่อคล่องแล้วให้เริ่มเขียนตั้งแต่ตัว  ก  เป็นตัวเริ่มต้น  โดยลากปากกาตามหัวลูกศร ดังรูปตัวอย่างข้างล่างนี้ที่มา : skoolbuz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

alean

รูปวาด

รูปวาด