ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อก คนน่ารัก เชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(webblog)

รายวิชานวัตกรรมเเละเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  สุจิตตรา    จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553
นางสาวรุ่งกมล ฤทธิ์น้อย ป.บันฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2
คณะคุรุศาสตร์
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2529
ทัศนคติ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา  ศศบ.รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติการทำงาน รร.บ้านทุ่งแจง
เบอร์โทรศัพท์ 087-161-5665
e-mail  rungamol@gmail.com

alean

รูปวาด

รูปวาด